PROGNÓSTICO TEMPO

pronostico del tiempo Cangas

domingo, 26 de noviembre de 2017

Ficha repaso galego 4º

FICHA DE REPASO LINGUA GALEGA 1ª AVALIACIÓN 4º ESO

  1. ELABORA PEQUENO TEXTO  ARGUMENTATIVO, EXPOSITIVO E INSTRUTIVO DE CATRO OU CINCO LIÑAS . MARCA AS SÚAS PARTES.(Páx. 9)


  1. TRANSCRIBE FONETICAMENTE AS SEGUINTES ORACIÓNS: 
- Os reis recolleron uns xoguetes para Manuel, o rapaz de cabelo vermelo..
- Atraparon catrocentos xabarins escapados dunha granxa en China.
- Adicou unha cancion ao numero nove e todo resultou ser broma.
- A tua sogra encargue unha torta de chocolate espero sais exquisita.
- Contoulle á súa nai unha trola ben grande.

  1. ELABORA UNHA PEQUENA DESCRICIÓN OBXECTIVA E SUBXECTIVA DO TEU GRUPO DE MÚSICA(se non o tes, invéntao). ANALIZA OS SEUS RECURSOS LINGÜÍSTICOS.(páx 39)
  1. ANALIZA OS COMPOÑENTES DAS SEGUINTES PALABRAS E LOGO CLASIFÍCAAS.
- DESAGRADABLE APROVEITAR COMPATIBLE LIMPAPARABRISAS
DESCONFIADO FINAS MOVEDIZO DESDOBRAR
DESARROUPAR EMBARCADOIRO SOBREPASAR SETEMESIÑO


      5 .ANALIZA OS RISCOS DO PORTUGUÉS QUE APARECEN NESTE TEXTO:

Artigo 26°
1. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional dever ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito.
2. A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das actividades das Nações Unidas para a manutenção da paz.
3. Aos pais pertence a prioridade do direito de escholher o género de educação a dar aos filhos.

6. TRANSCRIBE ESTAS PALABRAS FONETICA SEGÚN SE INDICA:

  • Zapatazo(seseo), amigo(gheada), carlos(metátese), escoitar(rotacismo), luz(seseo), veiga(gheada), os nenos(rotacismo)

7. ESCRIBE UN PEQUENO TEXTO FACENDO A DESCRICIÓN ESTÁTICA O DINÁMICA DO TEU GRUPO OU CANTANTE FAVORITOS.8. ANALIZA O SEGUINTE TEXTO DE CASTELAO. SOBRE TODO, CLAVES DE CASTELAO, FIGURAS E DESVÍOS.
O pai de Migueliño chegaba das Américas e o rapás non cabía de gozo no seu traxe festeiro. Migueliño sabía cos ollos pechados cómo era o seu pai; pero denantes de saír da casa botoulle unha ollada ó retrato.
Os "americanos" xa estaban desembarcando. Migueliño e a súa mai agardaban no peirán do porto. O corazón do rapás batíalle na táboa do peito e os seus ollos esculcaban nas greas, en procura do pai ensoñado.
De súpeto avistouno de lonxe. Era o mesmo do retrato ou aínda mellor portado, e Migueliño sinteu por il un grande amor e canto máis se achegaba o "americano", máis cobiza sentía o rapaz por enchelo de bicos. ¡Ai!, o "americano" pasou de largo sin mirar para ninguén, e Migueliño deixou de querelo.
Agora si, agora si que o era. Migueliño avistou outro home moi ben traxeado e o corazón dáballe que aquel era o seu pai. O rapaz devecíase por bicalo a fartar. ¡Tiña un porte de tanto señorío! ¡Ai!, o "americano" pasou de largo e nin tan siquera reparou que o seguían os ollos angurentos dun neno.
Migueliño escolleu así muitos pais que non o eran e a todos quixo tolamente.
E cando esculcaba con máis anguria, fíxose cargo de que un home estaba abrazando á súa mai. Era un home que non se parecía ó retrato; un home moi flaco, metido nun traxe moi floxo; un home de cera, coas orellas fóra do cacho, cos ollos encoveirados, tusindo...
Aquel si que era o pai de Migueliño.


viernes, 9 de junio de 2017

ANÁLISE DE TIPOS ESTROFAS

ANALIZA OS SEGUINTES POEMAS : nº sílabas, rima, arte e tipo de estrofa.

1.
Si cantas es ti que cantas
se choran es ti que choras
is es o marmurio do río
i es a noite i es a aurora.


2.
Como bica o nordés a neve fría,
deixando nas folerpas  súa pegada,
así quero bicar sobre a nevada,
os teus labios enchidos de alegría.

3.
E porque é tan lugués, e porque o pide
teu xeito agreste, porque ben lies prace
ós verdes do Vilar de Lamonide
i ó hostil acivro que ond'a murta nace.

4.
Arrimeime a un pino verde,
contando estar acollido
menos da choiva do ceo
que do meu propio feitizo.

5.
Fomos xa ficando sós
o mar o barco e máis nós

6.
Xa non pidas palabras . No profundo
de min déixame estar, deitado e quedo,
deitado como un can ollando o mundo

ollando, mentres ti, sobre os restrollos
dos meus versos amargos, ves o acedo
penar e irte perdendo dos meus ollos.

7.
Miñas donas e señores,
nenos, vellos e medianos,
esta historia verdadeira
xa comeza cos romanos.
Era unha vez unha terra
que Gallaecia era chamada
onde había moitas tribos
nunha idade antepasada.

8.
O fel de ter que vivir
entre badulaques tantos,
fixo nacer estes cantos
de escarnio e de maldicir.

9.
Desorballando os prados coma  sono,
o tempo vai de Parga a Pastoriza.
vais enterrando, suco a suco, o outono.
un paso adiante e  outro atrás Galiza.

10.

Cando esperare é ser onda de río
que corre, e bule, e vai, e pasa e ruxe,
e, de pedriña en pedra, á tentas fuxe
e se desvive, ó cabo, fío á fío.

Cando esperare é ser, nun travesío,
roda vella que xa come a ferruxe,
sen treitoira nin eixe que a arrenpuxe,
ó vento, ó sol, á chuva, á neve, o frio.

Cando esperare é ser són de goteira
nunha casa sin lume, desgonzada,
e herbas tristes salindo da fumeira.

Cando esperare é ser aire queimada,
ala que se quebróu, terra valeira,
muíño que non moi, agua pasada...SOLUCIONARIO

1. COPLA :8-8a 8-8a Versos octosílabos , arte menor, rima asonante e libre.
2. CUARTETO: 11A11B11B11A. Versos hendecasílabos, arte maior, rima consoante.
3.SIRVENTÉS: 11A11B11A11B. Versos hendecasílabos, arte maior, rima consoante.
4. ROMANCE: 8-8a 8-8a.Versos octosílabos , arte menor, rima asonante e libre.(diferénciase da copla que a copla é temática popular xeralmente e son series de catro,  o romance indeterminada)
5. PAREADO: 8a 8a. Versos octosílabos, arte menor, rima consoante.
6. TERCETOS: 11A11B11A   11C11B11C. Versos hendecasílabos, arte maior, rima consoante.
7. ROMANCE:Versos octosílabos , arte menos, rima asonante e libre.(diferénciase da copla que a copla é temática popular xeralmente e son series de catro, o romance indeterminada)
8. REDONDILLA: 7+1=8 a,8b, 8b, 7+1=8a. Versos octosílabos, arte menor, rima consoante.
9. SIRVENTÉS: 11A11B11A11B. Versos hendecasílabos, arte maior, rima consoante.
10. SONETO: dous cuartetos e dous tercetos. 11A11B11B11A   11A11B11B11A   11C 11D 11C   11D 11C 11D. Versos hendecasílabos, arte maior, rima consoante.

jueves, 8 de junio de 2017

CLÁUSULAS SIMPLES

ANALIZA POR ÁRBORE AS SEGUINTES CLÁUSULAS SIMPLES

1.  O TEU AMIGO FALOU DE TI NO RECREO

2- OS RAPACES FIXERON CALADOS OS EXERCICIOS

3. A TÚA MOZA CONFÍA EN TI CEGAMENTE

4. A HUMANIDADE ESTÁ MOI DESHUMANIZADA NESTE SÉCULO

5.  FOI ATROPELADO POR UN COCHE NO PASO DE PEÓNS

6. O AVIÓN ATERROU APRESURADO NA PISTA TRES

7. OS RAPACES COLLERON UN AGASALLO PARA TI.

8.OS MÉRCORES CEAMOS NA TÚA CASA

9.SON IMPORTANTES ESES COMENTARIOS

10.TROPECEI COA TÚA MOCHILA NA CLASE

11. SEMPRE ESTÁ MAREADAO POLAS MAÑÁS

12.OS PASAXEIROS FORON RECOLLIDOS POLO TREN.

LEMBRA:


- O QUE PENSES QUE É O SUXEITO PONO EN PLURAL, O VERBO CAMBIARÁ A PLURAL.
- O C.RÉXIME SEMPRE É UNHA FRASE PREPOSICIONAL QUE COMPLEMENTA CO SEU SIGNIFICADO AO VERBO.
- O ATRIBUTO VAI COS VERBOS COPULATIVOS(ser , estar , parecer e semellar)
- O COMPLEMENTO PREDICATIVO SÓ PODE SER UN ADX OU FR ADXECTIVA QUE CONCORDA EN XÉNERO E Nº CO SUX OU CO C.D.
- O C. AXENTE EMPEZA POLA PREPOSICIÓN POR E O SEU VERBO TEN QUE ESTAR EN PASIVA( SER+PARTICIPIO)SOLUCIÓN


1.  O TEU AMIGO  FALOU  DE TI    NO RECREO
         SUX                      NP      C.RÉX         CCL

2-
OS RAPACES   FIXERON   CALADOS   OS EXERCICIOS
         SUX                    NP             C.PVO               C.D

3.
A TÚA MOZA  CONFÍA  EN TI      CEGAMENTE
     SUX                    N.P.          C.RÉX     C.C.M.

4.
A HUMANIDADE  ESTÁ  MOI DESHUMANIZADA  NESTE SÉCULO
        SUX                      N.P.              ATRIB.                                CCT

5.
 FOI ATROPELADO   POR UN COCHE   NO PASO DE PEÓNS
        N.P.(Vb en pasiva)       C. AX.                          C.C.L.

6.
O AVIÓN  ATERROU    APRESURADO    NA PISTA TRES
      SUX           N.P.               C.PVO.                    C.C.L.

7.
OS RAPACES     COLLERON  UN AGASALLO  PARA TI.
      SUX.                          N.P.                     C.D.                        C.I.


8.
OS MÉRCORES     CEAMOS    NA TÚA CASA
       C.C.T.                            N.P.       C.C.L.

9
.SON    IMPORTANTES           ESES COMENTARIOS
   N.P     ATRIB                        SUX.

10.
TROPECEI        COA TÚA MOCHILA    NA CLASE
              N.P.                    C.RÉX.                         C.C.L


11.
SEMPRE     ESTÁ        MAREADO     POLAS MAÑÁS
       C.C.T.          N.P.                  ATRIB.               C.C.T

12.
OS PASAXEIROS      FORON RECOLLIDOS                                 POLO TREN.
        SUX.              N.P (vb en pasiva)              C. AXENTE
martes, 14 de febrero de 2017

ANÁLISIS DE UNA NOTICIA

El Concello hará en Coia la mayor y más compleja "turboglorieta" tras el éxito en Castrelos y Gran Vía

La presencia de hasta seis salidas y tres carriles de circulación dificultaron su diseño, ya definido, que se pintará en los próximos días - Solo la Policía Local contabiliza en ella más de 30 accidentes anuales por su mal uso

01.03.2016 | 04:55

El Concello avanza con paso firme y decidido en la conversión de las rotondas de Vigo en "turboglorietas". Fuentes oficiales de la Concejalía de Tráfico aseguran que se están testando con "éxito" las instaladas en Gran Vía y Castrelos y que en los próximos días se creará la que será la mayor y más compleja de la ciudad: la del "Bernardo Alfageme" (Coia). Además, se encuentra entre las cinco en las que más accidentes de tráfico se registran.

Su configuración no ha sido fácil, ya que se trata de una de las glorietas del casco urbano con mayor número de salidas: seis. Pero además, es una de las más grandes en cuanto a sus dimensiones (entre 80 y 90 metros de diámetro) y presume de ser de las pocas que tienen tres carriles de circulación en su interior y no solo dos. Estas características hacen que además de situarse entre las más conflictivas para los pilotos, su conversión en "turboglorieta" haya supuesto un reto mayor para los técnicos de Tráfico a la hora de diseñarla.

Al igual que con las de Gran Vía y Castrelos (cruce con Portanet), el Concello persigue la reducción de los accidentes con la implantación de este modelo. Y es que el mal uso de las glorietas se han convertido en la segunda causa de siniestros de tráfico en Vigo tras las distracciones. Solo la Policía Local contabiliza cada año casi 300 golpes, aunque la mayoría son leves. Las "turboglorietas" -de las que Vigo no es pionera en España pero que va camino de convertirse en la ciudad con mayor número de ellas- reducen considerablemente los riesgos de colisión, ya que impiden que los pilotos realicen cambios de carril una vez que estén en su interior, lo que desencadena ahora el mayor número de siniestros. Los conductores tienen que posicionarse antes de entrar en ellas en el carril que les permitirá ir hacia su destino. Una vez dentro no tienen otra alternativa que dejarse llevar, ya que las líneas continuas le guiarán hacia las únicas salidas posibles sin invadir otro carril.


En el diseño de la rotonda de Coia el carril derecho se convertirá en el que más limitados estaránlos movimientos. Los conductores que lleguen por él a la glorieta -ya sea por la avenida de Castelao o las calles Grove y Martín Echegaray- no tendrán más alternativa que tomar la primera salida o, en algún caso, también la segunda. En ningún momento podrán seguir de frente o, como sí sucede ahora, realizar un giro completo a la glorieta.

Movimientos limitados

Otro de los carriles que sólo permitirá seguir en una dirección será el central de la avenida de Castelao en sentido Plaza de América. Los conductores que lleguen a la rotonda del "Alfageme" por él deberán continuar de frente hacia As Travesas. Además, todos aquellos que quieran realizar un cambio de sentido deberán siempre entrar hasta el corazón de la rotonda y girar por el carril interior. Para ello, nunca podrán entrar por el carril derecho, sino que esta maniobra solo estará permitida si se accede por el de la izquierda.
Uno de los movimientos más habituales y conflictivos es el giro hacia el vial por el que se accede al hipermercado Alcampo. Los conductores que quieran tomar esta salida llegando desde Plaza de América deberán entrar a la glorieta por el carril central, ya que será el único que permitirá realizar esta maniobra.Otro de los cruces complejos, el giro hacia la calle Tui llegando desde Samil también solo se podrá realizar si el conductor entra por el carril de la derecha.

martes, 1 de noviembre de 2016

TEXTO PORTUGUÉS


O ALMOÇO DE DOMINGO
Dona Santa fez arroz, macarrão e frango para o grande almoço de domingo em sua casa, finalmente todos juntos, ela estava contente.
O que ela não sabia, é que sua filha usou a panela de arroz para cozinhar pimenta e o gosto da pimenta ficou na panela. O arroz ficou horrível, saiu todo mundo correndo da mesa. O primo Tião achou uma garrafa de barro e bebeu de um gole só, mas não era água, era chimarrão. Ele ficou todo emburrado e saiu pelo bairro, tentando arrumar alguma coisa que acabasse com a queimação.
Foi até o bar da Sara e contou a confusão. Sara pegou rápido um litro de água que Tião bebeu de uma só vez. Depois que passou o sufoco, olhou para o relógio e lembrou da reunião familiar. Resolveu voltar lá, mas antes comprou uma panela nova. Quando chegou, já não tinha mais confusão. Todo mundo estava comendo sobremesa, só não sobrou para o Tião.
a) Qual era o objetivo principal do almoço?
b) De acordo com o texto, todos saíram da mesa por qual motivo? c) O que fez com que o arroz ficasse horrível?
d) O que realmente conseguiu resolver o problema do Tião?
e) Que outro título você daria ao texto?

VIDEO diferenzas galego- portugués